Náklady

Náklady jsou palivem pro výkony – najdeme Vám náklady, které za stejnou hodnotu poskytnou větší výkon.

fixní, variabilní, výrobní, režijní, materiálové,...

Výkony

Efektivnost návratnosti nákladů měříme výkony – pro Vaše výkony najdeme optimální náklady. Výkony plánujeme, kontrolujeme, řídime = ovládáme...

režijní, vnitropodnikové, externí...

Kontrola

Kontrola předchází řízení. Kontrola vyhodnocuje představy (plán) s realitou (skutečností), indikuje příčiny, navrhuje opatření k dosažení představ (plánu), predikuje rizika. Kontrola potvrzuje pořádek. Kontrolu plánujeme a řídíme.

Interní audity – personální, provozní, technický,...

Každodenní život společnosti ovlivňují náklady, výkony, kontrola a vliv mimořádných situací.

Čím více pozornosti se věnuje systémovým opatřením, tím méně mimořádných situací-rizik vzniká.

Dobrý systém = dobrá živostnost
Lepší systém = delší životnost = delší záznam o historii
Delší záznam o historii = hlubší tradice
Tradice je platidlo, přesto se neměří.

Každá firma má své problémy a svá řešení.

Někdy je vhodné k řešení problémů přizvat někoho zvenku. Jiný pohled, jiné zkušenosti, nezávislost, samostatnost. To jsme my.

Zkuste nás přizvat.

Mimořádné stavy

Alert - Mimořádné stavy

Mimořádná situace je stav ve společnosti, který není běžný. Tento stav neumí systémy ani zaměstnanci společnosti běžně řídit = regulovat. Některý takový stav je i riziko. Mimořádná situace si žádá mimořádná řešení. Řešit mimořádné situace a odstraňovat příčiny jejich vzniku je naše práce.

Naše práce nás baví. Next